Zasilna razsvetljava v cerkvenih zgradbah

O zasilni luči | 28. marca 2017

« Nazaj
Vprašanje zasilne razsvetljave v verskih prostorih pogosto sproža vroče razprave v panogi. V čem se cerkvene zgradbe razlikujejo od drugih javnih zgradb? So temačne, imajo stopnice in temačne kote – ni vedno jasno, kje je naslednja evakuacijska pot …
Čeprav se v teh prostorih pogosto uporablja odprt ogenj (sveče in podobno) in sta na voljo le en ali dva vhoda, ki sta hkrati tudi edini evakuacijski poti, smernice, predpisane v zakonih o prireditvah, ne veljajo za cerkve, sinagoge, mošeje ali druge bogoslužne prostore. Cerkvene zgradbe za bogoslužne namene so praviloma izvzete iz standarda ÖVE/ÖNORM E 8002oz. se ÖVE/ÖNORM E 8002 uporablja samo, če je to za posamezne primere določeno z ustreznimi uradnimi postopki za odobritev.
Težava zasilne razsvetljave v cerkvah in starejših bogoslužnih prostorih je zagotovo v iskanju rešitve v skladu s spomeniškim varstvom. Toda tudi za spomeniško zaščitene zgradbe so v standardu ÖVE/ÖNORM E 8002-2 posebni predpisi.

Zasilna razsvetljava v cerkvenih zgradbah
Te olajšave določajo, da je treba standard upoštevati le v tolikšni meri, da ne pride do uničenja ohranitve vrednih delov. To velja predvsem za uničenje starih slik, fresk ali štukatur, posredno pa tudi za »splošni vtis« gradbenih elementov, ki so vredne ohranitve.
Če bi namestitev sistema varnostne razsvetljave poškodovala zgodovinske elemente, je mogoče zahtevati izvzetje pri Zveznem ministrstvu za gospodarstvo in delo (BMWA). Prav tako je treba upoštevati različne zahteve vseh sklepov o odobritvi oz. je pristojnemu organu možno predložiti spremembo.
Tudi na novo zgrajeni verski prostori so izvzeti iz standarda ÖVE/ÖNORM E 8002-2.
Če se cerkvene zgradbe uporabljajo za prireditve, je varnostna razsvetljava nujna v skladu z zakonskimi določili. Vsekakor pa to pravilo ne zajema dogodkov, koncertov ali glasbenih prireditev z versko tematiko (kot so velikonočni ali adventni koncerti).
Za te posebne primere smo razvili ustrezno rešitev. Naša nevidna zasilna razsvetljava »String INvisible« je vidna samo, ko je vklopljena. Svetilna površina INvisible se popolnoma integrira v zahtevne arhitekturne in spomeniške koncepte. V nujnih primerih delovanje zanesljivo pride v ospredje.
Med naslednjim obiskom cerkve ali drugega bogoslužnega prostora bodite pozorni, ali in kako je nameščena zasilna razsvetljava. Bi nam radi poročali o tem?
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner