Akustični signali povečajo učinkovitost optičnih sistemov evakuacijskih poti

FSU avdio

Zaradi vse bolj zapletenih zgradb ter številnih možnih scenarijev nujnih primerov je potrebno zagotoviti tehnično rešitev, ki zagotavlja ustrezno evakuacijo tudi pod temi pogoji. FSU avdio je tehnično enostavna, točkovna podpora za povečanje varnosti vašega sistema evakuacijskih poti.

Prosto določljiva, z konfiguracijo objekta povezana obvestila po zvočniku, zagotavljajo dodatna zvočna navodila za varno evakuacijo.

Več čutil

Dodatna zvočna navodila povečajo učinkovitost optičnih sistemov za evakuacijske poti na  87 %. FSU avdio je tehnično enostavna rešitev za povečanje varnosti ki brez dodatnih stroškov in napora poveča varnost vašega sistema evakuacijskih poti.

FSU avdio prav tako omogoča obveščanje o alternativnih evakuacijskih poteh za gibalno ovirane ali slabovidne osebe.

Večja učinkovitost sistema z 2 čutili je znanstveno dokazana. V vrsti poskusov je univerza v Greenwichu preskusila obnašanje ljudi v nujnem primeru v njim neznani zgradbi. V okvirju projekta EU je bil testiran nov dinamični sistem. Dosedanjemu statičnem piktogramu, se je pridružila dinamična puščica, ki je ob sprožitvi alarma pričela utripati. Znak je zaznalo 77 % ljudi, od teh pa jih je 100 % sledilo znaku do pravilnega izhoda. Raziskave so pokazale, da dodatno zvočno podprto obveščanje poveča učinkovitost na 87 %.

Vir: Fire Safety Journal 91 (2017)

Evakuacija invalidnih oseb

Različna pravna določila zahtevajo enakopraven položaj invalidnih oseb in skladno s tem  zahtevajo, da niso diskriminirane tudi pri uporabi evakuacijskih poti. Skladno s standardom ÖNORM B1600 je na primer »za evakuacijo oz. reševanje invalidnih ljudi potrebno pripraviti koncept evakuacije za te ljudi  v evakuacijskih oz. požarnih načrtih. Pri tem je treba uporabiti tudi princip 2-čutil v skladu z razdelkom 8.2.2«, to pomeni, da je potrebno informacije podajati enoznačno za dve dopolnjujoči se čutili. Optične informacije je potrebno dodatno podati tudi v zvočni obliki.

PODROBNOSTI O IZDELKU

Ali ste našli primerno rešitev? Tukaj najdete tehnične podatke o tem.

2. čutilo za senzorično odstranjevanje preprek

Zakaj je alternativno zaznavanje informacij tako pomembno?

FSU – funkcije

Ali želite svoj projekt realizirati z drugimi rešitvami FSU? Pustite, da vas prepričajo številne funkcije FSU svetilk!

FSU »on board«

Z decentraliziranim skupinskim baterijskim sistemom SU NET imate brez dodatnih stroškov možnost za preklapljanje individualnih evakuacijskih scenarijev. Odkrijte ostale prednosti decentraliziranega napajanja za svoj projekt.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Veselimo se osebnega pogovora z vami.

Za specifična vprašanja uporabite naš

Kontaktni formular

Povezava do formularja
Obiščite nas v

Poslovalnici v vaši bližini

Povezava do naših lokacij
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner